Actualitat


Jan 27, 2013
Per febrer, a La Morera de Montsant, els ametllers anuncien la primavera amb les seves flors acolorint i perfumant els camps. Més humils, els avellaners allargassen les flors mascles com petits canalobres penjats de les branques.